Részmunkaidős munka az interneten mellékletekkel együtt, Itt és most értékesítéssel keresünk


kereskedési jelek amelyeket jelez 2

Pályázati felhívás munkahelyteremtő támogatásra Önkormányzat Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet vállalkozások munkahelyteremtő támogatására. A pályázati időszak A pályázat célja Algyő Nagyközség közigazgatási területén működő vállalkozások támogatása, a foglalkoztatottság, növelése és az álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése.

A pályázat tárgya: Algyő közigazgatási területén működő vállalkozásoknál új álláshelyek létrehozása, melyet algyői állandó lakhellyel — ennek hiányában tartózkodási hellyel- rendelkező, regisztrált munkanélkülivel kell betölteni.

Hirdetmények, aktualitások

Új álláshelynek minősül a támogatott kérelem benyújtását követően létesített új olyan álláshely, melyet a munkavállaló kizárólagos munkaviszonyban lát el.

A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás A támogatás forrása: Algyő Nagyközség Önkormányzata mindenkori éves költségvetésében erre a célra elkülönített összeg. A pályázók köre: A pályázaton részt vehetnek Algyő Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- kis- és középvállalkozások, amennyiben megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek. A rendelet alkalmazása során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

forex office skavsta

Középvállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Nem vehet részt a pályázaton a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll, az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van, helyi adótartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van.

Ügyfélszolgálat állások, Pest: 36 db

Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei között.

Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett által a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 3. A támogatás mértéke: A kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő - vissza nem térítendő — támogatásának összege létesített új, teljes idejű 8 órás foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes munkaidőhöz viszonyítottan arányosan kerül az összeg megállapításra.

  • Cégek számára a következőket teheti: hirdetések létrehozása és testreszabása a Yandex.
  • Ellátja a polgármester, jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
  • pedagógus részmunkaidő | fórum | Jogi Fórum

A támogatás igénybevételének feltételei A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, részmunkaidős munka az interneten mellékletekkel együtt az új álláshelyet munkaszerződés, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony keretében legalább három éven keresztül folyamatosan fenntartja és betölti. A kérelmező vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes vagy részmunkaidőben, a Az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás által kizárólag Algyő Nagyközség közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, bármely állománycsoportban, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát érti.

Pályázati felhívás munkahelyteremtő támogatásra

Önkormányzat a támogatott új álláshelyek vonatkozásában a már működő kérelmező esetén kizárólag az előző évi átlagos korrigált statisztikai létszám felett működtetni vállalt álláshelyeket támogatja. Az 1 évet el nem érő működés esetén a vállalkozások tekintetében a Pályázat benyújtását megelőző működési időszak havi átlagos korrigált statisztikai létszámot kell figyelembe venni azzal, hogy a havi adatokból a számtani átlag szabályai szerint kialakított kalkulált korrigált statisztikai létszám az irányadó.

Algyő Nagyközség közigazgatási területén működő vállalkozás esetében támogatás akkor biztosítható, ha a rendelet hatályba lépését követően A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák.

hogyan lehet pénzt keresni törökországban

Szeged, Párizsi körút Lebonyolító Szervezet látja el. A pályázati dokumentáció az Önkormányzat www. A pályázatot két példányban, magyar nyelven, a pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni.

  1. Az internetes keresetek felmérése
  2. Munka otthon technikai támogatással

A pályázatot adathordozón CD is be kell nyújtani. A mellékleteket kérjük scannelni! A pályázat beérkezésének határideje: A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A benyújtott pályázatokat Algyő Részmunkaidős munka az interneten mellékletekkel együtt Képviselőtestülete bírálja el a pályázat lebonyolításával megbízott DMG Oktatási és Nonprofit Kft formai ellenőrzését követően.