Felülvizsgálati üzletközpont. Referenciák


Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. Az alperes a felek között felülvizsgálati üzletközpont A teljesítés időpontja A felperes Az alperes a kijavítástól elzárkózott.

felülvizsgálati üzletközpont

A felperes a Az elsőfokú bíróság ítéletében a keresetet elutasította, a másodfokú bíróság pedig a jogerős ítéletet helybenhagyta. A jogerős ítélet indokolása szerint a felperes a szavatossági igényét a szerződés teljesítésétől számított 6 hónapos, a szolgáltatás hibájában álló ún.

felülvizsgálati üzletközpont

A követelések elévülése azonban a perbeli esetben a hiba felismeréséig, Ezt követően — mivel a határidők eddig az időpontig már elteltek — a felperesnek 3 hónap állt rendelkezésére a szavatossági, illetve egy év a kártérítési igény érvényesítésére. E határidőket azonban elmulasztotta, így követelése elévült.

felülvizsgálati üzletközpont

A jogerős ítélet ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben arra hivatkozott, hogy kára Ezért az álláspontja szerint ettől az időponttól számítva öt év állt rendelkezésére a kártérítési követelése bírósági úton történő érvényesítésére. E határidőben pedig keresetét megfelelően előterjesztette.

felülvizsgálati üzletközpont

A felmerült elvi kérdésben a Kúria a felülvizsgálati eljárásban úgy foglalt állást, hogy a hibás teljesítéssel okozott, a szerződéses szolgáltatás hibájában álló ún.

Ha a hiba csak később ismerhető fel, a kártérítési követelés elévülése a hiba felismeréséig stratégiák a perc opciókhoz. Az elévülés nyugvását felülvizsgálati üzletközpont pedig, ha a nyugvás megszűnéséig az elévülési idő felülvizsgálati üzletközpont eltelt, vagy abból már csak egy évnél kevesebb van hátra, a jogosultnak egy év áll rendelkezésére kártérítési igénye érvényesítésére.

A felperes kártérítési igénye tehát — az eljárt bíróságok helyes álláspontjának megfelelően — elévült.

felülvizsgálati üzletközpont

Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.