A növekedési lehetőségek hatása


a növekedési lehetőségek hatása

Mivel egyre több ország akar exportorientációt folytatni, de a világpiaci kereslet nem növekszik ezzel arányosan, így egyre nagyobb a verseny ezek között az országok között. Ez a verseny sok területre kiterjed, például a bérekre, az árfolyamra, a munkakörülményre, a minőségre, a szabványokra, valamint a környezetvédelemre.

Nem titkolt cél és következmény egymás exportjának a kiszorítása.

A fenti egyenlet azt mondja ki, hogy a termelésnek és a fogyasztásnak ugyanazon az izoérték vonalon kell elhelyezkednie.

Az elmúlt évtizedekben — állapítja meg az összefoglaló tanulmány — nőtt az exportorientációt folytató országok száma és világgazdasági részesedése. Ez a folyamat aligha folytatható, nem lehet minden ország nettó exportőr. Szakértők szerint az export vezérelte növekedési stratégia új formája fog megjelenni a következő években, amelyben nagyobb hangsúly helyeződik a Dél- Dél, vagyis a fejlődő világon belüli együttműködésre.

Nemzetközi gazdaságtan - Elmélet és gazdaságpolitika

Ehhez szükség van a minőség javítására, az export kínálat bővítésére, s nem utolsó sorban a hozzáadott érték növelésére. A belső kereslet vezérelte növekedési modell A kötet az említett országok gazdasági fejlődését, követett stratégiáit, évtizedes gyakorlatát bemutatva sokat foglalkozik a másik növekedési modell, a belső kereslet vezérelte növekedés elemzésével.

A kereslet vezérelte növekedési elmélet azon alapszik, hogy a termelés, a GDP növekedéséhez végső soron az összkereslet bővülése vezet. A fogyasztásra alapozott gazdaságban a fogyasztás a GDP 70 százalékát is elérheti. Ennek a növekedési stratégiának sok előnye van, például: kisebb az országok függése a világgazdasági folyamatoktól vagy éppen az esetleges protekcionizmustól kiszámíthatóbb és stabilabb növekedés és foglalkoztatás stabilizáló hatása van a fizetőképes keresletre és a jövedelem-szintre strukturálisan kiegyensúlyozottabb gazdaság és az erőforrások jobb allokációja érhető el akkor, ha a gazdaságpolitikai döntéseket nem az export mindenáron való növelésének rendelik alá Természetesen ennek a stratégiának is megvannak a maga feltételei, korlátai és hátulütői.

Például nagy belső piac és magas megtakarítási ráta szükségeltetik. Igencsak fontos a belső fizetőképes kereslet folyamatos bővülése, valamint a viszonylag alacsony beruházási ráta.

  1. A prémium márkák növekedési lehetőségei recesszió idején | Ipsos
  2. Hogyan kereshet többet ingyen bitcoinban
  3. Что случилось, Бенджи.

Ez a növekvési modell csak akkor tartható fenn, ha növeli a hatékonyságot, és az erőforrások, a szaktudás, a humán tőke, a fizikai és társadalmi infrastruktúra optimális kihasználását. Nyilvánvaló, hogy a hazai kereslet vezérelte gazdaság stratégia megvalósításának több fontos feltétele van.

Account Options

Ezek közül érdemes kiemelni: a hazai kereslet ösztönzését a magánberuházások ösztönzését a bérek és jövedelmek vásárlóerejének a megőrzését az infláció féken tartásával Az új növekedési modell megvalósításához — hangsúlyozzák a kötet szerzői — a világgazdasági a növekedési lehetőségek hatása és a világgazdaság struktúrájának is változnia kell.

Többek között meg kell szüntetni az árfolyamok alulértékeltségét, korlátozni kell a globális munkaerő piaci- versenyt az egységes környezeti és szociális normák elfogadásával.

Merre tovább? A két modellből egy harmadik születik?

A gazdasági növekedés alternatívái - Stratégiaváltás a világgazdaságban - AzÜzlet

Miután mind az exportnövekedésre, mind a belső keresletre alapozott stratégia számos korláttal küzd, sokan azon a véleményen vannak, hogy a belső keresleti modell aligha fog exportorientációt kiszorítani. Legfeljebb kiegészíteni, hiszen az országoknak exportbevételekre van szükségük az importszámla fedezéséhez, és számos országban csak a külpiacokra való termeléssel a növekedési lehetőségek hatása a méretgazdaságosság.

a növekedési lehetőségek hatása

Mind többen állítják, hogy a két modellt érdemes optimalizálni. Vagyis az exportra termelő ágazatok esetében  alapvetően a külső keresletre kell támaszkodni és ezzel párhuzamosan növelni kell a belső keresletet és támogatni a hazai vállalatokat. Tehát ki kell építeni az arra alkalmas országok esetében a gazdaság belső keresleti oldalát, és el kell engedni az exportra termelő külföldi tőke mindenáron való bevonzásának stratégiáját.

a növekedési lehetőségek hatása

Néhány nemzetközi tanulság a magyar gazdaságpolitika számára A két növekedési modell, valamint a hat ország elmúlt évtizedekben követett gazdaság stratégiáinak elemzése nyomán vajon milyen tanulságok fogalmazhatók meg a magyar gazdaságpolitika számára? A tanulmánykötet megállapítja, hogy Magyarország számára nem csak lehetőség, de szükségszerűség is az exportorientáció.

Vagyis az ország aligha mondhat le erről a húzóerőről.

a növekedési lehetőségek hatása

Az exportorientáció nem csak az exportbevételeket növelte, de a bináris opciók munkalapot szereztek termelést, a foglalkoztatást, a munkatermelékenységet, az adóbevételeket, a technológiai fejlődést is.

Fontos megállapítás, hogy a belső fogyasztás bővülésére alapozott gazdaság stratégia egy kis, nyitott gazdaság esetében csak az exportorientáció kiegészítése képpen értelmezhető. Gonda György E rövid ismertetés keretében nincsen lehetőség kitérni külön-külön a hat ország esettanulmányára, fejlődési, fejlesztési stratégiájuk eredményeire, buktatóira, tanulságaira.

Letöltés Habár a fogyasztók viselkedése markánsan megváltozott a járvány idején, alapvető motivációik és értékrendszerük nem.

Az utakat, modelleket elemző és bemutató kötetet jó szívvel és szakmai meggyőződéssel ajánlom az olvasónak. Stratégiaváltás a világgazdaságban.

a növekedési lehetőségek hatása

Szerkesztette Kiss Judit. Akadémia Kiadó, Budapest Gonda György, CMC.