Óra lexikon

Az óra, mint eszköz

Már ősidők óta hozzá igazodott a csillagászati jelenségekhez az időmérésünk. A napórát figyelve a Nap látszólagos járását megalkották a kezdeti időkben. Az időmérés kifejlesztését a városi élet, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az üzleti élet, valamint megkívánta sok más feladat is a társadalom fejlődésével. Általánosan felosztották a napot huszonnégy órára, az órát hatvan percre, a percet hatvan másodpercre. Azok az órák is kialakultak, amelyek éjszaka is használhatóak. Az idő múlását jelezték a középkori városokban a toronyórák ütései. Az időt jelezte a mechanikus szerkezetű óra a legújabb korig. Napjainkban nagyon pontossá tették az időmérést a villamos-, a kvarc-, valamint az atomórák. Lehetséges az időszolgáltatás az elmúlt években már az interneten keresztül is. Változik a forgásideje a Földnek a tudósok kimutatásai szerint. Ezért atomfizikai alapon meg kellett határozni újból a pontos nap, valamint óra hosszát. Időmérő eszközzé az órát a tudomány, valamint a kézművesség fejlesztette ki.

Óra számlap

Az óra története

Az időmérés a társadalomba az emberiség egyik legrégibb műszaki problémájaként jelentkezett a szerveződést követően.
Már az óegyiptomiak is használtak napórát, majd később víz és homokórát. De ezek azonban vagy nagyon helyhez kötöttek tehát a nap és vízóra, vagy nagyon pontatlanok ez inkább a homokóra, és emellett a napóra kivételével folytonos felügyeletet igénylő eszközök voltak. Ezt a problémát a mechanikus óra megjelenése tudta megoldani.
Az említett mechanikus óra története egészen az ókorig nyúlik vissza akkoriban már készültek olyan vízórák, amelyek nagyon komoly mechanikus szerkezeteket is tartalmaztak, akadtak zenélő, táncoló szobrocskákat mozgató és még sok másféle órák is. Viszont maga az idő mérésére még nem jelentek meg az óraszerkezet egyenletes lefutását lehetővé tevő gátszerkezetek.
Találhatóak bizonyos jelek, valamint emlékek arra, hogy a kora középkori Kínában jóval Európát megelőzően felbukkant valamiféle mechanikus óra, viszont az első ezredforduló utáni fokozatos konfuciánus befelé fordulással Kína lassacskán elfelejtette a korábban már elért technikai vívmányait is. Tehát ezért van az, hogy óra kifejlődését nyomon követni az európai kultúrkörben lehet.

Homokóra